Siden 1300-tallet har det stått en kirke på Svartskog. Et lite bondesamfunn begynte å utvikle seg her, og etterhvert kunne man telle ca. 300 mennesker noen hundre år senere. 
I siste halvdel av 1800-tallet flyttet det hit en byggmester fra Hobøl sammen med sin kone og datter. Opprinnelig kom han fra Tyskland og het Andreas Keitel. Han oppførte flere kirker i Norge, bl.a. i Vestby og i Frogn, og i 1876 bygget han Svartskog kirke der den står i dag. (Andreas Keitel var i slekt med den senere generalfeltmarskalk Wilhelm Keitel som var med å planlegge invasjonen av Norge i 1945. Han ble dømt til døden i Nürenbergprossessen.)

Han bygget også sitt eget hus på Nedre Bålerud, og da han døde i 1888, startet enken og hans datter Maria opp med pensjonat. Dette huset står der den dag i dag, med en flott beliggenhet og utsikt over Bunnefjorden. Mange prominente personer har bodd på pensjonatet, men den mest kjente er nok Sigrid Undset som bodde her mens hun skrev «Jenny» som ble utgitt i 1911.

Samtidig, mens hun skrev på «Jenny» gjorde hun grundig research til sin neste roman, «Kristin Lavransdatter». Denne triologien skaffet henne Nobels litteraturpris i 1928. Selv om boken handler mye om Sel i Gudbrandsdalen på 1300-tallet, er det helt tydelig at gårds- og landskapsbeskrivelsen er hentet fra Svartskog. Romanfiguren Lavrans Bjørgulfson kommer t.o.m. fra gården Skog i Follo! (Marine og Bjørgulf Oppgaard bodde på Uppigarden på Svartskog, mot slutten av 1500-tallet…)

Tyskerne brukte pensjonatet under krigen, og etterpå ble huset solgt til Petterøs tobakksfabrikk. Nå bor ekteparet Orkelbog i huset. Jeg har snakket med Odd Arild Orkelbog, og han forteller at mye det han leser i Kristin Lavransdatter, kan man oppleve ved sitte på terassen på Nedre Bålerud pensjonat og se utover Svartskog.

Det bodde ca. 1000 mennesker på Svartskog rundt 1900-tallet. Med egen skole, Bålerud skole fra 1863, og egen kirke, var dette vårt første «kommunesentrum».

Litt lengre ned i bakken fra Bålerud pensjonat bodde Roald Amundsen, men i 1910 var nok han mer enn nok opptatt med å rigge "Fram" til sydpolekspedisjonen.....
Bålerud pensjonat
Andreas Keitel hadde med seg denne kisten fra Tyskland....
Maria Keitel bodde i dette annekset, da hun drev pensjonatet.
Her finnes det også en 1. utgave av Sigrids Undsets roman "Jenny".
...også denne lysekronen.
Startside