Første stoppunkt var Kloppa, der låven en periode ble brukt som transittsted for videre transport av flyktninger med bil eller til fots. Herman Sæther fra Ski hjalp flere over med dette stedet som utgangspunkt. Restene etter den gamle milorgkoia ved Slettåsen ble neste stopp. Her er det kun restene etter en gammel dynamo, en bæremeis til radio og annet skrot som ligger igjen. I denne koia ble to rømte krigsfager fra Frankrike holdt skjult de siste månedene av krigen, godt hjulpet av Kåre Holum og familien på Taraldrud gård like i nærheten. Videre bar veien til Elgsrud nord for Slettåsen. På denne gamle plassen bodde bl.a. Kolbein Lauring som seinere ble sentral i Oslo-gjengen med frue en periode under krigen. Max Manus skal også ha ligget her med lungebetennelse en ukes tid etter at han ble sluppet i fallskjerm over Østmarka vinteren 1943.

Så gikk stien videre over Enebakkveien og inn i Østmarka. Overnattingen skjedde i Pølsebua, ei speiderhytte like ved den mye brukte ”Timianruta”. Hytta ligger ved Mosjøen innenfor Vangen. Pølsebua ligger for øvrig like i nærheten av Pølseberget og Steinsjøen der Max Manus og Gregers Gram ble sluppet i fallskjerm vinteren 1943.

Neste dag vandret vi videre østover langs Timian-ruta med retning Øyeren, der flyktningene under krigen tok båt over før den siste lange etappen mot svenskegrensa ble tilbakelagt.
Underveis ble det fortalt litt om krigen, om hvem som måtte flykte, om jødenes situasjon og litt om noen gamle plasser i marka. Bøvelstad, en gammel husmannsplass under Rausjø bruk, ble brukt som rasteplass onsdagen. Her var det stille og langt til skogs. Videre ble den sagnomsuste Myrsetra passert. Her var det selveste Troll-Eli holdt til, som visstnok hadde overnaturlige evner.

Etter mange timers vandring nådde vi endelig bebyggelsen i Enebakk. Nesten fire mils vandring var tilbakelagt, og både bratte skrenter, dyp snø og oversvømte områder var forsert. En tøff tur, men alle gjennomførte turen med glans. Det var stor enighet om at det holdt å gå deler av Flyktningeruta. Alle var glad de slapp å gå hele veien til Sverige slik flere flyktninger gjorde under krigen.

Gjermund Aas


Yessss!!!
Denne web-siden handler om flyktningeruta fra Oppegård til Sverige.

Det var elever fra Hellerasten skole som gikk deler av denne ruta våren 2010 sammen med lærerne Renate Dancke og Gjermund O. Aas.

Beskrivelsen av turen er ført i pennen av Gjermond O. Aas. Takk for bidraget!

                     Mvh. Sigurd O. Dancke
9. klassinger valgte å gå fra Hellerasten til Flateby Tirsdag 20. – onsdag 21. april vandret 24  9. trinnselever fra Hellerasten i flyktningers fotspor fra Hellerasten og helt til Enebakk. Elevene hadde selv valgt å gå deler av Flyktningeruta gjennom Østmarka som del av selvvalgt emne til temaarbeidet med 2. verdenskrig. Det ble flere stopp underveis der elevene ble fortalt litt om flyktningetrafikken østover gjennom marka og Milorgs aktivitet i Sør- og Østmarka under andre verdenskrig.
Startside
Musikkvideo
"Alltid beredt"