Dette webstedet om Oppegård kommune forsøker i korte trekk  å gi en lettfattet oversikt over de viktigste hendelser i vår kommune. Ideen er å vekke interesse for lokalhistorie, samt kortfattet å presentere en del sentrale personer og hendelser. Jeg vil oppfordre til en sykkel- tur rundt i kommunen, hvor man kan iaktta noen av de steder som er nevnt. En spasertur langs Oldtidsveien over Grønnliåsen, evt. i Nøstvedtmarka burde også være en fornuftig måte å utnytte (deler av?) en dag på.

En badetur til Hvervenbukta og vandring langs Gjersjøelva kan også kombineres med lokal- historie. Her har Oppegård Jeger- og Fiskeforening i samarbeid med Historielaget og Natur- vernforbundet m.m. fått statlige og kommunale midler til å restaurere den nedre del av elva. Også i området rundt Hvitebjørn gård er det laget en flott kultursti, og her er det mange fortidsminner. Nettopp denne gården la grunnlaget for det senere Ljansbruket. Hvervenbukta var jo hovedsete for det tidligere Ljansbruket, et av Norges største sagbruk. Ljansbruket eide ca. 80% av dagens Oppegård, og var i mange år kommunens viktigste arbeidsplass. På Hvervenbukta har unge kunstnere i dag flyttet inn i portnerboligene, og lysthuset er nå restaurant. Bygningene er absolutt verd et besøk.

Stoffet i dette heftet er  hentet fra boken til Eivind Barka om Oppegård kommune, og fra ulike skrifter utgitt av Willy Østberg, Ragnhild G. Krogness og Oppegård Historielag. (De blå heftene, års- kalendere 1993-98 og Historie- lagets omfattende svarbrev til kommunens planutkast til vern av kulturminner i Oppegård.) Boken "Fint folk i bratte bakker" forteller mye om Stubljans (Ljansbruket) historie. Den er skrevet av Finn E. Johannesen, Lise Henriksen og Mentz Schulerud. Follo Museum har utgitt et flott Kulturminnealtlas, og mye aktuelt stoff i finnes i årbøker fra Follo historielag og Norsk vegmuseum. Et annet supplement er Vandring fra Sæter til jernalderbyen av Anton Thune-Holm.

Forord
Startside