Startside
Vi er ikke helt sikre på hvor navnet kommer fra, men våre forfedre hadde tradisjoner for å "gjerde inn" eiendommene sine med kunstferdige steingjerder... En annen teori er at Gjersjøen dannet et gjerde, et skille mellom de to urgårdene Fåle og Fløisbonn. Fløisbonn lå på østsiden av Gjersjøen og Fåle på vestsiden.

Våre forfedre hadde nok meget god kunnskap om vann, fisk og båtliv. I Steinalderen stod vannet minst 50 meter høyere og Gjersjøen og Årungen var en gren av Bunnefjorden. Svartskog-platået var en øy og klimaet var varmt. Våre forfedre var også padle-eksperter og hadde ingen problemer med å padle dit de skulle, f.eks. til Trondheim. Vann var alt for disse menneskene. Mat, helse, motorvei.

Landhevingen gjorde at alt endret seg, og i dag ligger Gjersjøen 40 m.o.h. Den er ca. 2,7 km2 og nærmere 70 meter på det dypeste. Den er kommunens drikkevannskilde og vannet pumpes opp til renseanlegget på Stangåsen. Frem til 1974 gikk også all kloakken ut i Gjersjøen via renseanlegget ved Gjersjø bro. Nå går noe til Bekkelaget og noe til anlegget ved Tusenfryd. Allikevel, gamle Mossevei følger kloss inntil Gjersjøen i flere km og representerer nok en del forurensing til drikkevannskilden selv om vannstanden i de senere år er senket med 2 meter. (Jeg antar derfor at nydusjede ungdomskropper som bader der et par ganger i året ikke representerer særlig større forurensning enn et døgn eller to med biltrafikk langs gamle Mossevei… )

Gjersjøviken sommercamp stod ferdig i 1937 og var en av landets flotteste campingplasser. Det var Ingier-familien som bygget og eide denne. Her kunne man ha det idyllisk, trygt og bekvemt. Her var egen bensinstasjon, egen handelsbod, eget konditori og direkte Oslo-telefon. Det var båter til leie og anledning til fisking og bading, hygieniske toiletter, egne rom med kaldt og varmt vann, utleie av telt og strykejern og leirbål om aftenen. Et dansegulv ute i det fri der også bygdas ungdom slapp til, - og anledning til passasjerflyvning. I tilknytning var det også en dyrepark med villsvin, reinsdyr, rådyr, harer, karakulsauer (persianer), alminnelige sauer, geiter, rødrev, gjess, ender, fasaner, påfugler, perlehøner mm.  Gjersjøen var også viden kjent for bil-race om vinteren og Villa Sandvigen sørget for at publikum var mette og i godt humør… Det er kanskje ikke helt tilfeldig at Tyrigrava fører disse motor-tradisjonene videre.

Dessverre kom krigen i 1940, og etter at den tyske forlegningen ble "mobbet" ut av Kolbotn skole hvor de først holdt til, slo de seg ned på Gjersjøviken camping. De tok vel ikke spesielt godt vare på fasilitetene, og forsatt var lokalbefolkningen opptatt av å gjøre livet surt for tyskerne. Da krigen var slutt var hele campingplassen ødelagt, og den ble aldri bygget opp igjen.

Det går en sti nederst i Ingierkollen ved starten av barnetrekket, til høyre for den lille billettboden.("Eventyrstien").  Følger man denne et par hundre meter kommer man til en stor gressslette som i sin tid utgjorde en liten del av campingplassen som omfattet hele området som strekker seg sørover. Her er det en flott sandstrand, selv om den begynner å gro igjen noe. I sørenden dette store området er det noen fantastiske badeperler. En familietur i "Eventyrskogen" hvor man går de ulike stiene og gjerne søker ned mot vannet, anbefales på det varmeste.

Eister er en annen idyllisk badestrand i nordenden av Gjerjøen. På veien forbi Nedre Ekornrud tar stien av ned til Eister. (På toppen av den første bakken går stien ned til venstre.) Midtveis nede i dalen ligger restene etter en gammel jerngruve. Her jobbet bl.a. tyske gruvearbeidere. Eister kommer kanskje av det tyske ordet for jern, "Eis"..?
Jerngruve ved stien
ned til Gjersjøen.


Nedenfor Flåtestad skole finner vi badeplassen Julekvelden. På dette stedet var det også fergeforbindelse over til Kurud. Da Oppegård var slått sammen med Nesodden gikk veien dit over Gjersjøen, over Svartskog og over Bunnefjorden. Man har funnet en stokkebåt som ble brukt til overfart over Gjersjøen. Denne er utstilt i Kolben.

                             Bilder fra Eister
Gjersjøen