Østfoldbanen
Folk begynte først å bosette seg rundt stasjonsområdet i Oppegård da Østfoldbanen ble åpnet i 1879.  Det samme skjedde på Kullebunden da denne stasjonen sto ferdig i 1895. Oppegård var fortsatt en del av Nesodden kommune, og de folkevalgte hadde en lang vei å gå til pålagte møter. Først gå ned til Flåtestad, ta fergen over Gjersjøen til Kurud, gå til Bålerud brygge eller Bekkensten og ro til Nesodden. Etterpå var det å komme seg hjem igjen..... Turen en vei tok på denne tiden nærmere 6 timer!

Skolevesenet kom så smått igang rundt 1750 med omgangskolen, men først i 1863 kom Bålerud skole. Senere kom "Gamleskolen" på Kolbotn (midt i rundkjøringen syd for olbotn kirke), og Realskolen i Kapellveien. Begge før århundreskiftet. Etter 1920 kom Kolbotn skole og Greverud skole. Etter 1960 har skoleutviklingen gått fort, og i 90-årene er det minst 10 skoler i kommunen. Flere av de gamle skolene er dessuten utbygget og har blitt betydelig større.

Oppegård I.L ble stiftet i 1907, og Kolbotn I.L. i 1915. Svartskogs "store sønn" er Roald Amundsen (f. 1872, d. 1928), hans bolig Uranienborg er i dag omgjort til et museum. Det var her han rigget opp skuta «Fram» for den store sydpolekspedisjonen i 1911. (Han fikk låne «Fram» av Fridtjof Nansen.) Amundsen var æresmedlem av K.I.L.

Til tross for tradisjonelle leveveier, noen ble også ansatt ved jernbanen, så var det Ljans- bruket som var den største og viktigste arbeidsplassen i vårt distrikt. Her jobbet mesteparten av innbyggerne fra 1700-tallet og til langt ut i vårt århundre. 

Helt frem til ca. 1915  var det i området rundt Oppegård stasjon at flesteparten slo seg ned.  Dette året skulle Oppegård igjen bli egen kommune. Østfoldbanen dannet grunnlag for et helt nytt forhold mellom landsbygda og hovedstaden. Tidligere produserte bøndene i Follo korn, frukt og grønnsaker kun til eget forbruk. Med jernbanen kunne de lett frakte store mengder varer for salg. Dette førte til at Follo-bøndene la om jordbruket med tanke på storproduksjon for salg i Oslo. Jernbanen ført til økonomisk oppsving også for håndtverkere, småindustri og servicenæring.

Startside
Se musikkvideo:
Gi meg en bil