Roald Amundsen
Sammen med Fridtjof Nansen er Roald Amundsen en av Norges absolutt største nasjonalhelter. Han bosatte seg på Svartskog i 1908, og kjøpte et hus helt nede ved Bunnefjorden som han kalte «Uranienborg». Dette huset er i dag museum. (Amundsen er født og oppvokst i Oslo, i Uranienborgveien…)

Mens Sigrid Undset i 1911 satt og skrev på «Jenny» og «Kristin Lavransdatter» noen hundre meter oppe i bakken på Bålerud pensjonat, drev Roald Amundsen med å rigge til Sydpolekspedisjonen på Uranienborg. Bl.a. bygget han og satte opp «Framheim» ute i hagen, huset som ble basen for fremstøtet mot sydpolen. Skipet han lånte av Fritdjof Nansen, «Fram», lå ved bryggen i Bunnefjorden.

I konkurranse med Robert Scott vant han kappløpet mot sydpolen 14.12.1911. Sammen med ham var også Svartskog-nabo Jørgen Stubberud, Oscar Wisting m.fl. Wisting ble med med Amundsen helt fram til Sydpolen sammen med 52 hunder. Ekspedisjonen returnerte til Framheim den 25. januar 1912 med elleve hunder. Turen hadde til sammen tatt 99 dager.

Ekspedisjonen til Scott nådde sydpolen 34 dager etter Amundsen, og  endte med at alle omkom på hjemturen. Årsakene til dette skyldes bl.a. at britene drakk te, noe som er mindre næringsrikt enn kakao som Amundsen brukte. Amundsen hadde også med seg Sætre-kjeks, (NB! Sætre hadde en stor fabrikk på Tårnåsen!), som var mer rik på B-vitaminer enn de kjeks som Scott hadde. Helt avgjørende var det at Amundsen brukte hunder, både som trekkdyr og mat-reserve. (Dette mente engelskmennene var helt umoralsk!)

Amundsen var også førstemann gjennom Nordvestpassasjen i 1906 og Nordøstpassasjen i 1919. Han tok det første sivile flysertifikat i Norge i 1914 for å kunne fly til Nordpolen. Dette forsøket i 1925 ble mislykket. Tekniske problemer med flyet gjorde at de strandet på 87 grader nord. Året etter var Amundsen i gang igjen, denne gang med luftskip. Umberto Nobile kom med luftskipet fra Italia som Amundsen overtok og døpte «Norge». Sammen med bl.a. Oscar Wisting nådde de Nordpolen. 

 "Gjøa" (Nordvestpassasjen)             "Fram" (Sydpolen)            Jørgen Stubberud      Oscar Wisting                Sydpolen (Polheim)

Amundsen omkom i 1928 da han deltok i søket etter Umberto Nobile som var meldt savnet sammen med mannskap og luftskipet «Italia». Flyet hans «Latham», var stilt til disposisjon av den franske stat, men det forsvant i nærheten av Bjørnøya. Kun vrakrester av flyet ble funnet. Regjeringen har bestemt at 14. desember er sydpoldagen, minnedagen for Roald Amundsen.
Dette var det største internasjonale polarsøk til da. 1500 personer fra 7 ulike nasjoner deltok! Umberto Nobile og hans mannskap ble forøvirg funnet etter 48 dager…
Startside
Musikkvideo:
"Polarhelt"
Amundsen hadde med seg 2 jenter fra Alaska som bodde på Uranienborg fra 1922 til 1924, Camilla og Kakonitta. De gikk på Bålerud skole og var meget flinke! De flyttet senere til Amerika og stiftet hver sin familie. Amundsen hadde flere kjærester i Norge, men enken Bess Magids fra Alaska som han møtte under Maud-ferden, kunne blitt et varig forhold. Hun bodde på Uranienborg vinteren 1926, og kom tilbake i 1928 for å bosette seg på Svartskog mens søket etter Amundsen pågikk. Da ble det klart at han var omkommet returnerte hun til USA.

Robert Peary (1908), Frederic Cook (1909) og Richard Byrd (1926) hevdet alle at de hadde vært på Nordpolen. Problemet er at ingen av dem kunne dokumentere dette, og ettertiden betviler sterkt at noen av dem nådde nordpolen. Det betyr i så fall at de første mennesker på begge poler kom fra Oppegård: Roald Amundsen og Oscar Wisting.

P.S. Kokken Roald Amundsen hadde med seg til Sydpolen het Henrik
       Lindstrøm. «Biff a´ la Lindstrøm´» er oppkalt etter ham…
Uranienborg